<div align="center"> <h1>Serwis Alexa</h1> <h3>Znajdziecie pa&amp;ntilde;stwo sporo praktycznych wskaz&amp;oacute;wek min. dla rodzic&amp;oacute;w dzieci hematologicznie chorych.Informacje o leczeniu, lekach wspomagaj&amp;plusmn;cych,wynikach bada&amp;ntilde; i nowosciach na kt&amp;oacute;re wszyscy c</h3> <p>leukemia,bia&amp;sup3;aczka,bia&amp;sup3;aczka limfoblastyczna,ch&amp;sup3;oniak,bia&amp;sup3;aczka szpikowa,chemioterapia,hematologia,ALL,L1,L2,L3,ALL L1,krew,krew p&amp;ecirc;powinowa,kom&amp;oacute;rki macierzyste,przeszczep,przeszczep szpiku,dawca szp</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.leukemia.mastineum.pl" rel="nofollow">www.leukemia.mastineum.pl</a></p> </div>